Klubbens historie

Fra det gamle anlæg til det nye

I starten af 2002 tog klubbens bestyrelse kontakt til kommunen, med henblik på at man måske kunne finde et område hvor klubben kunne få den plads der var behov for. Sidst på foråret lykkedes det HPC og Høng Kommune at blive enige om det område ved Høng Hallen som lå bag ved tennisbanerne. Det var på det tidspunkt henlagt som en skov af birketræer, som skulle fjernes for at gøre plads til anlægget. Ikke nok med at træerne skulle fældes. Rødderne skulle fjernes, området planeres og der skulle opmåles, udmåles, tegnes, vurderes og besluttes:

Hvordan kunne arealet bedst udnyttes?
Hvor mange baner skulle der være?
Hvor og hvordan skulle de ligge?
Hvordan skulle de afgrænses?
osv. osv. osv. osv.

Så blev det tid til at få gjort banearealet klar. Adskillige læs med stabil blev fragtet til området. Med en dygtig chauffør bag rattet, blev stabilen næsten spredt ud uden håndkraft. I hvert fald blev der sparet mange timer for klubbens medlemmer. Man begynder at kunne se et petanqueanlæg i det fjerne.

Nu skulle det gå stærkt!!! Vinteren stod for døren, og man ville gerne have lagt spillelaget på, så det kunne ligge vinteren over og sætte sig. Igen havde chaufføren gjort sit arbejde godt, men alligevel skulle der køres meget frem og tilbage med stenmel. Der blev lagt pæle som afgrænsning af spillefladen, og der blev rettet af. Der blev sågar lavet en trappe, så adgangen til banerne langs tennisbanen blev gjort lettere. Buske blev beskåret, og der blev plantet hæk som afgrænsning til skolens område. Det lykkedes næsten at blive færdige. Desværre manglede der et par læs stenmel, så man ville forsøge at klare resten et par uger senere. Målet var jo, at anlægget skulle sætte sig hen over vinteren, så man til foråret blot skulle trække snore, og så bare gå i gang med at spille.

Dog kunne man ikke styre elementerne: En del nedbør, og et naturligt dræn der selvfølgelig manglede en vinter, gjorde at medlemmerne måtte opgive tæt på målet. Var der nogen der sagde “Pløresødal-lejren”?
Efter således at have ligget hen hele vinteren, dog med den lille detalje, at den resterende stenmel blev lagt på mens frosten stadig havde godt fat i jorden, var det blevet tid til at tage fat igen. Skolens elever havde siden efteråret gjort brug af banerne, men kun til at skyde genvej til Høng-Hallen. I HPC tager man selvfølgelig tingenes tilstand til efterretning, og “flyttede det halve af anlægget 1 meter”, hvorefter der blev anlagt en ekstra sti. Samtidig besluttede man, at beskytte den nyplantede hæk med et hegn, så resterne af hækken måske kunne få lov at springe ud.

Næste opgave for de fremmødte medlemmer, var klargøring af de sociale områder. Der skulle laves en “hovedvej” som førte ind til banerne, og den skulle så føres videre ned til grusbanen, så adgangen hertil var i orden. Desuden blev der gjort klar til at lægge fliser på denne sti, samt lavet plads til borde og bænke, som er en vigtig ting når det gælder det sociale miljø.

De øvrige stier blev forsynet med perlesten, så man let kan komme frem til anlægget fra stien langs tennisbanerne. Selve banerne fik også en overhaling. En grundig gennemrivning, hvorefter begge sektioner fik en vibrering. Herefter ventede klubben blot på den første “skylle” af regn, så man kunne se hvordan området opførte sig.

Som det kan ses var der mange der hjalp til, og 6. april tog vi, i stiv kuling, endnu engang fat på det nye anlæg. Da klubbens medlemmer er meget alsidige, var alle i gang med 117 ting:

Landmanden planerede jorden ud, og fik gjort dette område pænt.
Fliser blev hentet i Domen, hvor sæsonen netop var afsluttet.
Der blev lagt fliser på både sti og pladserne til bænke.
Kanter og øvrige områder blev pudset af og revet.
Skærver blev hentet fra banerne ved privatskolen, hvor udendørs-sæsonen kortvarigt blev indledt om lørdagen.
Der blev sat hegn til beskyttelse af det sidste stykke hæk.

I det hele taget en meget aktiv dag. Da fliserne på stien var blevet lagt, skulle der jo fejes en del, og alle var i gang med koste, river og skovle, så alt kunne tage sig nydeligt ud. Samtidig blev de pladser hvor der skulle stå borde og bænke belagt med fliser, i den udstrækning der var fliser nok.

Selvom der hele tiden var nogle der kom for sent, lykkedes det dog at holde “samling” et par gange. Især når der som sædvanlig blev disket op med kaffe og kage lavet af “de unge”.

Området med fliser tog sig nu rigtig godt ud. Dog manglede der ca. 160 fliser af 40X40 cm, men der var selvfølgelig nogen der kendte en der en gang havde set et billede af Tordenskjold……….

 

Et sidste farvel til det gamle anlæg

Det var på en måde vemodigt, for vi havde haft mange gode timer på anlægget bag privatskolen, men også spændende, da det nye anlæg bare skreg på at blive taget i brug.

 

22. april 2003 – Så var det nye anlæg klar

Endelig kom dagen så. Dagen hvor Høng Petanque Club tog det nye anlæg i brug. Selvom der ikke var tale om nogen decideret indvielse, var mere end 30 medlemmer mødt frem, og efter stemningen at dømme mindede det om når landmanden lukker køerne på græs. Der var trængsel, mens formanden fremsagde et par bevingede ord. Baneudvalget havde i dagens anledning sørget for champagne og kransekage!

Baneudvalget som havde stået for planlægning samt fordelt arbejdet når der skulle bestilles noget, bestod af: Kai, Carsten, Ivar, Preben og Villy.

Efter den lille “happening” var det tid til det FØRSTE KAST på det nye anlæg. NU SKULLE DER SPILLES!

 

Galleri

 

Høng Petanque Club udvider med eget center

Galleri kommer snart!